Byggeprosessen

Vi har utviklet et fast opplegg for hele prosessen fra start til mål. Her følger vi et fast mønster for å kvalitetssikre arbeidet vårt slik at prosjektet skal forløpe så problemfritt som mulig. Byggeprosessen gir også deg som kunde en Forutsigbarhet, slik at du enkelt kan vite hva neste skritt mot husdrømmen er.

I ditt første møte med oss legger vi grunnlag for å utarbeide et tilbud med tegninger, pris og beskrivelse, på bakgrunn av dine ønsker og behov. Vi kan gjerne avtale et tidspunkt for befaring på tomten, slik at vi kan bli enige om rammebetingelsene for tilbudet. Mesterhus har samlet mange kundetilpassede hus i et eget tegningsarkiv. Vi kan derfor vise deg mange eksempler på gjennomtenkte hus som ikke er med i Mesterhuskatalogen. Du kan også selv gå inn på www.mesterhus.no under «Finn ditt hus» hvor du kan lete i Mesterhus’ tegningsbank.

Du har god tid til å gjøre forandringer senere, men at du uansett får den beste løsningen når du selv har tenkt grundig igjennom dine egne ønsker. Det er viktig for oss at vi etablerer god kontakt med våre kunder fra første stund slik at vi kan gjennomføre prosessen med gjensidig tillit og åpenhet.

En grundig tomtebefaring kan avsløre mye, sette deg på nye tanker og sørge for at du får en optimal utnyttelse. Først bør du forsøke å se for deg drømmehuset plassert på tomten. Kanskje er det en idé å skritte opp målene, bare for å få en liten følelse av hvor stort det blir? Deretter skal du forsøke å se for deg hvordan utsikten vil bli fra vinduer og balkonger, også finne ut hvor du vil ha uteplass, hage og garasje. Du bør velge hustype og plassering på tomten med hensyn til omkringliggende bebyggelse. Et hus kan passe fint inn i ett miljø, mens det passer dårlig i et annet.

Helt til slutt er det smart å være litt praktisk: Sjekk om det er leire, grus eller fjell i grunnen. Dette kan ha betydning med tanke på utgraving av kjeller eller underetasje. Husk for all del å ta med deg et kamera på befaringen. Digitale bilder er praktiske, ettersom de kan sendes med epost, også gjerne til arkitekten.

Et par uker etter at du har fått tilbud har du kanskje spørsmål. Da kan vi avtale et nytt møte for gjennomgang av tegninger, priskalkyle og leveranse. Vanligvis benyttes en standard leveringsbeskrivelse. I leveringsbeskrivelsen gir vi deg fyldig informasjon om hva som er inkludert i tilbudet, og hva som ikke inngår i prisen. Denne må du lese nøye gjennom slik at vi kan ta hensyn til ønskede endringer på et tidlig tidspunkt. Spør oss om brosjyren «Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som er boligkjøper eller boligbygger ». Brosjyren har Mesterhus laget for å gi deg best mulig informasjon om de valg og muligheter du har når du skal gjøre ditt livs største investering.

Kontraktsmøtet er det viktigste møtet i hele byggeprosessen, derfor setter vi alltid av god tid til det. Her gjennomgår vi nøye tegninger, priser, kontrakt og leverings beskrivelse. Kontrakten er utformet skriftlig i to eksemplarere iht Bustadføringslova og alle sidene signeres etterhvert som vi gjennomgår kontrakten. Vær ikke redd for å stille spørsmål! Du får også en detaljert beskrivelse av hva som inngår i kontrakten, og forplikter deg til en betalingsplan og tidsfrister for eventuelle arbeider du skal utføre selv.

Vi må stille garanti for at vi kan gjennomføre prosjektet og kunden må stille bankgaranti på byggelån.

Byggesøknaden skal godkjennes av kommunen, og det er også denne som av gjør hvor lang tid byggesaksbehandlingen tar. Uansett hvor du skal bygge, er det en fordel at papirene er i orden ved første forsøk. Det er også lettere å få igangsettingstillatelse hvis naboene ikke har innvendinger mot planene.

Det er en god idé å gå rundt med nabovarselet i stedet for å sende det rekommandert. Du får hilst på dine fremtidige naboer, kan presentere planene dine og oppklare eventuelle misforståelser på stedet. Byggesøknaden må være godkjent før vi kan sette i gang med å bygge. Likeledes må alle aktører i byggesaken ha godkjenning, også de dere eventuelt ønsker å engasjere selv. Husk at vi hjelper deg med alt papirarbeidet som skal til for å få byggetillatelse.

Nå er byggesøknaden godkjent og vi skal bestille materialer og sette i gang bygging huset ditt. På trekantmøte vil vi gjennomgå en sjekkliste for å forsikre oss om at det det vi bestiller stemmer med det du ønsker. På dette tidspunktet er det ikke mulig å foreta større endringer uten at det kan medføre konsekvenser for både fremdrift og pris.

På dette møtet vil dere treffe vedkommende som vil være byggeleder for dere under hele byggeprosessen.

Å bygge grunnmur kan man velge å gjøre selv, eller overlate til oss eller en annen underentreprenør. Skal du stå for arbeidet selv, anbefaler vi å bruke et godkjent firma dersom du ikke selv har nødvendig kompetansen. Husk at grunnmuren må være helt nøyaktig med hensyn til mål både i plan og høyde. Den skal også kontrolleres grundig før vi går i gang med å bygge huset.

Når huset er kommet til det stadiet vi kaller råbygg, er de utvendige veggene ferdige og taket tett. Ofte tørkes huset med byggavfuktere fordi det er viktig at det får tørke ut. Alle viktige forhold kontrolleres av oss etter en detaljert sjekkliste.

Når råbygget står tørt og klart, begynner håndverkerne på de innvendige arbeidene. Vegger skal kles, gulv skal legges, kjøkken og baderomsinnredning skal monteres, kabling og rør skal legges – for å nevne noe.

Selv om du føler at du nesten kan flytte inn på dette stadiet, gjenstår det riktignok en del arbeid. Men det går fort, fordi det praktisk talt ikke er væravhengig.

Når alt som gjenstår er maling, tapetsering og flislegging, kaller vi huset malingsklart. Fordi mange legger egeninnsats inn på dette stadiet av byggeprosessen, er det ofte vanlig å foreta en delovertakelse her. Slik blir vi enige om tilstanden i boligen før dere selv skal inn og arbeide.

Vi kan stå for maling, tapetsering og flislegging, eller du kan gjøre det selv. Hvis du ønsker å ta hånd om dette arbeidet selv, sørg for å dokumentere overflatene med bilder før og etter. Et tips til: Husk å avtale om listene skal monteres før eller etter at dere behandler veggene.

Før du tar huset i bruk gjennom fører vi en formell overtagelsesforretning med skriftlig protokoll, slik at du kan være sikker på du har fått det du er blitt lovet. Etter en felles befaring av det ferdige huset fører vi en protokoll som påpeker eventuelle mangler og tidsfrist for utbedring av disse. Når du har betalt, overtar du nøklene, og huset er ditt.

Etter overleveringen har du en garantiperiode på to år hvor vi har stilt sikkerhet i form av en bankgaranti. Og dermed kan du flytte inn i eget hus!

Før du tar huset i bruk gjennom fører vi en formell overtagelsesforretning med skriftlig protokoll, slik at du kan være sikker på du har fått det du er blitt lovet. Etter en felles befaring av det ferdige huset fører vi en protokoll som påpeker eventuelle mangler og tidsfrist for utbedring av disse. Når du har betalt, overtar du nøklene, og huset er ditt.

Etter overleveringen har du en garantiperiode på to år hvor vi har stilt sikkerhet i form av en bankgaranti.  Nå er det klart for å flytte inn i eget hus!